• <blockquote id="qqwyg"></blockquote>
 • 首页 > 代理产品 > WIZnet > 以太网接口芯片
  代理产品  Product
  其他产品  Product
   
  以太网接口芯片


  型号  W7500 W5500 W7100A W5200 W5300  W5100  W7500P
  类型  MCU + TCP/IP +MAC TCP/IP + MAC + PHY  MCU + TCP/IP + MAC + PHY  TCP/IP + MAC + PHY  TCP/IP + MAC + PHY  TCP/IP + MAC + PHY  MCU + TCP/IP + MAC + PHY
  特点 MCU  Cortex M0 / 8051 / / / Cortex M0
  Flash 128KB / 64KB / / / 128KB
  RAM 16~48KB / 64KB / / / 16~48KB
  Host  Interface  / High Speed SPI / High Speed SPI, Indirect Bus 8/16bits bus,  DMA SPI, 8bits bus  /
  RX/TX Buffer  32KB 32KB 32KB 32KB 128KB  16KB  32KB 
  HW Socket # 8 8 8 8 8 4 8
  Max Speed 15Mbps 15Mbps 15Mbps 15Mbps 80Mbps 25Mbps 15Mbps
  Sleep Mode O O O O X  X  O
  CMOS Technology 130nm 130nm 180nm 180nm 180nm 180nm 130nm
  Hardware TCP/IP Protocol  TCP, UDP, IP, ARP TCP, UDP, IP, ARP TCP, UDP, IP, ARP TCP, UDP, IP, ARP TCP, UDP, IP, ARP TCP, UDP, IP, ARP TCP, UDP, IP, ARP
  ICMP, MAC, ICMP, MAC, ICMP, MAC, ICMP, MAC, ICMP, MAC, ICMP, MAC, ICMP, MAC,
  IGMP,PPPoE IGMP,PPPoE IGMP,PPPoE IGMP,PPPoE IGMP,PPPoE, IGMP,PPPoE, IGMP, PPPoE,
  Package  60 LGA 48 LQFP 100 LQFP/64 QFN 48 Pin QFN 100 LQFP  80 LQFP  60 LGA
  样品和资料 请点击此处申请资料和样品>>


  版权所有?2013 沪ICP备07009778号 上海本宏电子科技有限公司
  快三投注